Cudownie!

Potwierdzam, że jesteś zapisana/y na listę osób zainteresowanych warsztatami „AKCEPTA(K)CJA, czyli budowanie relacji metodą AKCEPT”